2 min read

De Kritische Mismatch: Banken vs. Tech Start-ups

De Kritische Mismatch: Banken vs. Tech Start-ups

De Belgische bankensector en tech start-ups lijken in twee verschillende universa te opereren. Enerzijds hebben we de dynamische, snel evoluerende wereld van tech start-ups, die gekenmerkt wordt door innovatie, flexibiliteit en snelheid. Anderzijds staan de banken, ogenschijnlijk vastgeroest in oude gewoonten, traag en onaangepast aan de behoeften van deze moderne ondernemingen.

💡
If you want something new, you have to stop doing something old.
Peter Drucker

Start-Up Ongastvrij: Waarom Banken Falen

De vraag dringt zich op: waarom falen onze banken in het ondersteunen van de unieke behoeften van start-ups? Start-ups vereisen een vlotte en efficiënte dienstverlening, flexibiliteit en een begrip van hun snel veranderende eisen. Maar in plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een traag, bureaucratisch systeem dat hen hindert in plaats van helpt.

Geen enkele bank in België kan momenteel met trots de titel "start-up vriendelijk" dragen. Dit is een gemiste kans, want start-ups zijn de drijvende kracht achter innovatie en economische groei. Ze hebben banken nodig die hun tempo kunnen bijhouden, die begrijpen dat tijd geld is, en die processen hebben gestroomlijnd om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Ze kopen alles online, hebben klanten in het buitenland, betalen een aanzienlijk deel van hun diensten direct, via Visa of Mastercard en in US Dollar.

Het Falen van 'Innovatieve' Diensten

Banken lijken hun focus te hebben verloren. In plaats van het stroomlijnen van hun diensten om echt nuttig te zijn voor start-ups, worden klanten overstelpt met gimmicks en irrelevante 'innovaties'. Het sturen van pop-upberichten over voetbalgoals of het aanbieden van eigen virtuele munten is niet wat start-ups nodig hebben. Deze zogenaamde innovaties zijn niet meer dan afleidende foefjes die geen echte waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van bankieren.

De Oproep tot Echte Verandering

Het is hoog tijd dat de bankensector zich heroriënteert en zich focust op wat echt belangrijk is voor start-ups: efficiëntie, snelheid en relevante dienstverlening. Echte innovatie is niet het toevoegen van meer functies, maar het verbeteren en versnellen van de bestaande diensten. Banken moeten hun klanten niet zien als passieve ontvangers van hun diensten, maar als actieve partners die behoefte hebben aan snelle, efficiënte en toegespitste ondersteuning.

Conclusie: Tijd voor Actie

Het is tijd voor actie. Banken moeten hun oude manieren van doen afwerpen en zich richten op het ondersteunen van de groeiende gemeenschap van tech start-ups in België. Dit betekent afscheid nemen van yesterwork en het omarmen van echte innovatie die waarde en efficiëntie toevoegt. Start-ups hebben banken nodig die niet alleen hun geld bewaren, maar ook hun ambities en groei ondersteunen. De toekomst van de Belgische economie kan hiervan afhangen. Laten we hopen dat onze banken deze boodschap ter harte nemen en de uitdaging aangaan om echte, start-up vriendelijke diensten te leveren.